Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Pac-Man, τα στοιχεία του ενός από τους πρωτοπόρους videogames στην δεκαετία του 80