Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Mudkip είναι το νερό είδος Pokémon, οι εξελίξεις της είναι Marshtomp και Swampert