Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Τα τρία βασικά γεωμετρικά στοιχεία με ένα μεγάλο χαμόγελο. Μια πλατεία, έναν κύκλο και ένα τρίγωνο