Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα απλό χρωματικό διάγραμμα για τρία χρώματα, ένας κύκλος που χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη