Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτονόμισμα είναι 200, ένα τραπεζογραμμάτιο που εκδίδεται από την Τράπεζα του Pypus