Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Για να βελτιωθεί η εκμάθηση του πίνακα 2, θα αναθεωρήσουμε την πολλαπλασιασμούς με 2 με αυτό το τιμόνι τον πολλαπλασιασμό. Μια υπενθύμιση ως ενίσχυση, όλα τα αποτελέσματα στον πίνακα x 2 είναι ακόμη και αριθμοί