Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 2:15 και 14:15, ένα ρολόι που δείχνει ότι είναι δύο και τέταρτο το νύχτα και το απόγευμα, δεκαπέντε λεπτά μετά από δύο ώρες