Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 8:00 και 20:00, τα ρολόι χέρια δείχνουν ότι είναι οκτώ η ώρα το πρωί ή το βράδυ