Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μοτίβο στο χρωματισμό σχηματίζονται από ένα κανονικό πλέγμα τετραγώνων με άλλα δύο τετράγωνα μέσα