Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα μοτίβο με ένα γεωμετρικό σχέδιο ρίγες που σχηματίζεται από την επίδραση καθρεφτών με τεθλασμένες γραμμές