Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Χάρτης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων. Πρωτεύουσα: Μανίλα. Χώρα με 7.107 νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό, στη Νοτιοανατολική Ασία