Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Παζλ της Παρδαλός αυλητής Χαμελίν. Ο αυλητής αρχίζει να παίζει τον αυλό, οι αρουραίοι αρχίζουν να πλησιάσει και να τον ακολουθήσουν