Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα μικρό φορτηγό, που παρατηρείται από την πλευρά