Σχέδιο Online

Ζωγραφιές τέρας του Φρανκενστάιν, ένα πλάσμα που δημιουργήθηκε από τον Victor Frankenstein