Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Χάρτης της Τουρκικής Δημοκρατίας. Πρωτεύουσα: άγκυρα. Ευρώ-ασιατική χώρα, το 97 τοις εκατό του εδάφους της είναι στην Ασία