Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Χάρτης της Δημοκρατικής Δημοκρατίας του Ανατολικού Τιμόρ. Πρωτεύουσα: Ντίλι. Χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας που αποτελείται από το μισό νησί Τιμόρ και δύο άλλα νησιά