Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Χάρτης του κράτους του Ισραήλ. Πρωτεύουσα: Ιερουσαλήμ. Χώρα της Εγγύς Ανατολής με ακτές και στη Μεσόγειο θάλασσα