Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Χάρτης του σουλτανάτου του Ομάν. Πρωτεύουσα: Μουσκάτ. Παράκτια χώρα που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Αραβικής χερσονήσου