Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Chill Ice Lancer, χαρακτήρας του Σκάιλαντερ Γίγαντες, πρώην φύλακας του Βασιλείου πάγου