Σχέδιο Online

Ζωγραφική Θρησκεία

Θρησκεία

Από την προέλευσή του, η ανθρωπότητα έχει ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή, το θάνατο και τη μετά θάνατον ζωή. Αναζητώντας απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα έχει οδηγήσει σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε θρησκεία. Από εδώ προκύπτει η έννοια της θεότητας, ένα υψηλότερο και υπερφυσική δύναμη για την κατανόηση της πραγματικότητας του κόσμου και της ζωής.
Στο προϊστορικό σπήλαιο ζωγραφιές έγιναν με την πεποίθηση ότι αυτό θα βοηθήσει να φέρει μια επιτυχημένη κυνήγι.
Σε ορισμένες κοινότητες εξακολουθούν να υπάρχουν μάγοι ή σαμάνοι, που χρονολογείται από πολύ παλιά θρησκείες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση τελετές για να επικοινωνούν με τους στη μετά θάνατον ζωή, ακόμα και ο θεός.
Πολλές αρχαίες αυτοκρατορίες ήταν πολυθεϊστική θρησκεία με κύρια θεότητα που θεοποιήθηκε επίσης το πρόσωπο που ήταν τυπικά στην εξουσία, όπως ο βασιλιάς ή ο αυτοκράτορας.
Σε όλη την ιστορία πολλές κουλτούρες και τους πολιτισμούς έχουν δημιουργήσει τη δική τους σχέση με το θείο και το ιερό. Έχουμε πολλά θρησκεία θέμα σελίδες χρωματισμού.