Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 7:15 και 19:15, ώρα είναι επτά και τέταρτο, όπως υποδεικνύεται από τα χέρια του ρολογιού είναι δεκαπέντε λεπτά μετά της επτά το πρωί ή το βράδυ