Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης - Ατζέντα 2030. Η έκκληση για δράση προς όλες τις χώρες για τον μετασχηματισμό του κόσμου, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία του πλανήτη, καθώς και για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας