Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Aang, Katara και Sokka, οι κύριοι πρωταγωνιστές