Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Audino, Tabunne, αυτό Pokémon με τα μεγάλα αυτιά να ακούσουν τα συναισθήματα και την υγεία των άλλων Pokemon