Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Λογότυπο της BAW, Beijing Automobile Works, κατασκευαστή του οχήματος σε Κίνα