Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Big Macintosh, Big McIntosh ή Big Mac, ένα ήσυχο πόνυ της οικογένειας Apple, ο μεγαλύτερος αδελφός του Applejack και Apple Bloom