Σχέδιο Online

Ζωγραφιές BOB, ένα ακατάλυτο ζελατινώδες μπλε μάζα. Monsters vs Aliens