Σχέδιο Online

Ζωγραφιές BOB και The Link Missing, δύο από τα τέρατα καταπολέμηση αλλοδαπών