Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Bowser Jr ή Koopa Jr, έναν χαρακτήρα από video games του Mario