Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Bulbasaur είναι ένα ερπετό Pokémon που evolutes αρχικά σε Ivysaur και τελικά σε Venusaur