Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Chaos, ένα αθάνατο είναι που εμφανίζεται στις περιπέτειες του Sonic