Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Charizard είναι η τελευταία εξέλιξη του ένας από τους αρχικούς Πόκεμον ακόλουθες Charmander και Charmeleon