Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Charlie Pringle που κάθεται μπροστά από τον υπολογιστή, Ένας χαρακτήρας του Postman Pat