Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Miss Cheerilee, το έξυπνο πόνυ Cheerilee είναι στο δασκάλα του σχολείου του Ponyville