Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Dialga έχει την εξουσία να ελέγχει το χρόνο και είναι μια βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα και τον τύπο δράκος Pokémon