Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Floatsam, ένα υδάτινο neopet που μπορεί να ζήσει έξω από το νερό. Floatsam είναι παρόμοια με ένα δελφίνι