Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Galvantula, Dentula στα Ιαπωνικά. Το spider ηλεκτρικά Ποκεμόν είναι η εξέλιξη των Joltik