Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Gisele, όνομα για το κορίτσι της γερμανικής προέλευσης. Gisele, παραλλαγή της Giselle και Gisela