Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Gunter χοίρου με μια καρέκλα. Gunter κάνει την υπερθέρμανση του πλανήτη ασκήσεις για τον χορό. Ένα χαρακτήρα από Τραγούδα!