Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Gus Grav, πρώην μέλος της Vexos οργάνωσης, καυγατζής Subterra