Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μέσα στο σπίτι Χρυσομαλλούσα βρέθηκε στον πίνακα με τρεις μπολ σούπα και τρώει τη σούπα από τα μικρότερα μπολ