Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Hello Kitty παίζει το ξυλόφωνο κατά την κατεύθυνση του καλύτερου φίλου του, το ποντίκι Joey