Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Hidetoshi Dekisugi, Nobita συμμαθητή, ένα χαρακτήρα Doraemon