Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ikki Tenryou, ο κύριος πρωταγωνιστής από Medabots