Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Izuru ή Izul έχει την εξουσία να ελέγχει τα κύματα και μπορεί να δημιουργήσει δράκους από το νερό