Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Izzy με digimon Motimon του. Koushiro Izumi είναι ένας πολύ ευφυής άνθρωπος