Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Jak και Daxter είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές της σειράς των video games. Jak είναι το ανθρωποειδές παρόμοια ένα ξωτικό και Daxter είναι αχώριστος σύντροφος