Σχέδιο Online

Ζωγραφιές James, αρσενικά όνομά της λατινικής προέλευσης, που προέρχονται από Iacomus. James, δημοφιλές όνομα στα Αγγλικά, χρησιμοποιείται επίσης ως ένα όνομα σε άλλες γλώσσες