Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Joe Kido με digimon Bukamon του, ο Joe είναι η φωνή της λογικής στο εσωτερικό του ομίλου