Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Kazuya Daidoh είναι ο κύριος χαρακτήρας του Scan2Go και θέλει να γίνει ο ταχύτερος οδηγός στο χώρο